Tomato, Mozzarella & Basil Skewers

Tomato, Mozzarella & Basil Skewers

Cherry tomato, mozzarella & basil skewers with fresh, homemade pesto.