Salmon Fishcakes

Salmon Fishcakes

Homemade salmon & dill fishcakes with sorrell sauce.